Dressurbedømmelse!!!!!!

Ved dommermøde på Revsø Rideskole søndag d. 22. oktober skrev Susanne Bommelund et referat, et rigtig godt referat, især for os der ikke var tilstede. Ved mødet holdt Dansk Køre Forbunds ene internationale dommere Pia Skar et indlæg, om hvordan man bedømmer enkelte øvelser, som fortjener en større udbredelsen end kun blandt dommerne. Susannes referat er blevet suppleret op af Pia så den skriftlige side af indlægget ser sådan ud: 

Dressurbedømmelse v/Pia:
Pia orienterer om, at overdommer fremadrettet ved FEI mesterskaber skal afholde møde med alle dommere inden dressuren mhp. at få en nogenlunde ens bedømmelsesstil på nogle vigtige områder.
Vejledende karakterer ift. enkelte øvelser:
1. Parade: En-spand hest/pony: skal stå helt stille og stå lige på alle 4 ben = gives 8 og derover i karakter. Pony/hest der hviler på et bagben: For enspænder gives under 5 i karakter, ved 2-spand gives under 6 og ved 4-spand gives under 7 i karakter.
Længde af parade: der tages ikke tid med stopur, men man kan godt vurdere om det med sikkerhed er for kort eller for lang tid.
For tidlig/sen parade: ved høj kvalitet parade (8-10 i karakter), kan der gives 7 - 7,5 i karakter hvis ex. 1. m. for tidlig/sen.
Mindre god parade generelt (5-6 i karakter), der også er for tidlig eller for sen er det passende at gå under 5.
Parade ifm. indkørsel: husk at i-regne indkørslen, foruden paradens kvalitet – ex. om arbejdstraven er god.
Parade ifm. udkørsel: husk at i-regne kvaliteten af både den samlede trav og øgning på midterlinien, paraden dømmes ikke så striks som ved indkørsel, fordi slutøvelsen indeholder flere momenter
2. Øgninger: små fejl som, at komme sent i gang og overgang lidt for
tidlig hvor kvaliteten i øgningen ellers er høj kan gives karakter 7.
Vigtigst er fremadsøgning og takt.
3. Til de heste/ponyer der momentvis kommer bag lod. Behøver ikke at skyldes ulydighed eller unddragelse af kontakt. Kan f.eks. skyldes bygning. Karakteren vil blive lidt mindre i øvelserne hvor den går bag lod. Ikke automatisk under 5, men lidt fradrag i forhold til kvalitet af gangart, figur m.m. i den konkrete øvelse.
4. Figur køres forkert/forkert linje men hvor kusken ikke er ”faret vild” i programmet. Hvis der ikke fløjtes for fejl bane er det passende at der gives under 5 i karakter.
5. En-hånds figur tegnes ikke færdig i en hånd: gives under 5 i karakter.
6. Skridt ved små ponyer: Kan pga. deres bygning ikke træde så langt op i/over deres eget spor. Hvis skridt ellers er taktfast, energisk og fremadsøgende, kan der godt gives karakter op til 7 – 7,5.
7. Diagonal vigning: se vejledning under DKF hjemmeside under køresport – konkurrencesport- reglement. Vigtigst er at der er god fremadsøgning i arbejdstrav, ingen modstand og korrekt stillet. Selve overtrædningen er vanskelig at vurdere. C-dommeren kan se overtrædning i første halvdel af en diagonal vigning. De dommere, der sidder ved R og S kan man se på hestens krop om der er overtrædning eller om hestens krop er ligeudrettet, når den kommer mod henholdsvis S eller R. De resterende 2 dommere kan stort set ikke se om der er overtrædning.
Alle kan se kvalitet af arbejdstrav, takt og lydighed, hvordan hesten er stillet mm. – passende at der gives min. 6 i karakter, hvis disse kriterier er opfyldt.
8. Præsentation: Dressurvogn bør ikke gives under 8 i karakter, med mindre der er regulære forspændingsfejl. Maratonvogn, hvor alt ellers er rent og passer sammen, kan gives op til 7,5 i karakter. Dressurvogn med teleskopstænger hvor alt andet ellers er godt, kan også godt gives 8 og derover i karakter, selv om det ikke er ”pænt”.
Der bør aldrig trækkes ned i præsentationskarakter hvis kusk og/eller groom har sikkerhedshjelm på.
9. Rykning: Hesten skal være lydig og til biddet, kontakten god, diagonal ben-flytning og regelmæssighed i skridtene = gives god karakter. Hesten rykker korrekt antal meter eller skridt, men vognen kører skævt - trækkes der ikke for.
10. Skridtlængde og over-trædning for gangarter: Man kan ikke bedømme kvaliteten alene ved at kigge på benene og størrelsen af overtrædning, det er mere vigtigt at se på fremadsøgning, sving og bæring, lydighed, ændring af form. Samlet trav handler ikke kun om kortere skridtlængde og øget trav handler heller ikke kun om øget skridtlængde – det kan jo opnås alene ved at ”skifte hastighed”
11. An-spring: Forkert, der rettes hurtigt og uden modstand kan gives op til karakter 5 – 5½. Forkert eller krydsgalop, der ikke rettes kan passende gives 2 i karakter. Kun hvis pony/hest slet ikke kommer i galop gives 0 i karakter. Hvis hest/pony efter en god øget galop changerer til sidst i galopøvelsen 19 er det passende at der gives karakter 6 – 6½. Hvis øgning er mindre god eller den changerer tidligere på diagonalen, skal karakter være tilsvarende lavere.
12. Hest/pony der stopper op for at ”skide” i programmet – Pia trækker i øvelsen, ringer ikke for fejl bane. Husk også at trække i lydighed i generelle karakterer.
13. Brug skalaen – lad jer begejstre og giv gode karakter hvis overhovedet muligt, også selvom resten af programmet ikke har været særlig godt.