Hovedbestyrelsesmøde søndag den 19. november 2017

 

 

Dansk Køre Forbunds
Hovedbestyrelsesmøde holdes søndag den 19. november 2017 kl. 11.00
 

Hovedbestyrelsesmødet afholdes i:
Brenderup Forsamlingshus
Brenderupvej 22
5464 Brenderup
 

Dagsorden

1. Valg af dirigent
1.1 Præsentation af medlemmer og bisiddere
1.2 Valg af stemmetællere
1.3 Godkendelse af dagsordenen og evt. bemærkninger til dagsordenen 
 
2. Aflæggelse af beretninger 
Beretninger fra alle udvalg kan læses på www.koereforbund.dk 
2.1 Præsidenten 
2.2 PR udvalget - Køresporten - Hjemmesiden 
2.3 Juniorudvalget 
2.4 Turudvalg 
2.5 Køreudvalget  
2.6 Pløjeudvalget 
2.7 Brugskørselsudvalget 
2.8 Concours de Tradition udvalget 
2.9 Kulturhistorisk udvalg 
2.10 Tømmerkørsel udvalg 
2.11 Formandens beretning
 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 2017
3.1 Dansk Køre Forbund 
3.2 Køresporten 
3.3 Kulturhistorisk udvalg

 
4. Fastlæggelse af kontingent og budget 2018 

5. Indkomne Forslag: 
Forslag nr. 1: 
Forslagsstiller: Hans Christian Holm
Under afsnittet "concours de tradition" har man meddelt et regelsæt for en sådan kørekonkurren-ce.  Dette regelsæt er en direkte oversættelse af AIAT`s regelsæt. Da Dansk Køre Forbund ikke er med-lem af AIAT, var det rimeligt at diskutere, om man skal anvende en udenforstående organisations regle-ment for konkurrencen, eller man vil skabe et andet regelsæt eller beslutte at fritstille arrangører ved fremtidige stævner, så man dermed åbner mulighed for at variere konkurrencerne.
Selvfølgelig skal arrangørerne offentliggøre stævnereglerne i god tid inden stævnet finder sted.
 
Forslag nr. 2: 
Forslagsstiller: Ann Rysgaard
DKF skal have et 2 årigt projekt til træning og stævnetilretning for vores internationale kuske i alle katego-rier inkl. Children, Junior og Young Drivers. Økonomien i projektet skal finansieres med en tredjedel egenbetaling, en tredjedel DKF og en tredjedel ansøgte midler.

FROKOST

6.1 Valg af ”Årets Hest” i DKF 
Kandidat: Master, ejet af John Sørensen.
Forslagsstiller: Erling Larsen og Kis Grønkjær
 
 6.2 Valg af ”Årets Ildsjæl i DKF” 
Kandidat: Henrik Køier Andersen
Forslagsstiller: Monika Køier Andersen
 
Kandidat: Anne Marie Nielsen
Forslagsstiller: Henning Clausen
 
Kandidat: Jens Peder Pedersen
Forslagsstiller: Charlotte Slebo

Kandidat: Gyda Andersen
Forslagsstiller: Styregruppen for TopCup og DressurCup v/Helle Heebøll

6.3 Årets Championatsvindere

7. Nationale og internationale aktiviteter, Nationale Mesterskaber 2018:
• DM i kørsel, arrangør DKS
• VM for enspand hest, VM for firspand hest
• Nationale landsstævner i SKS, VK, MKS, SSK, DKS og FKS
• Internationalt stævne CAI2*, Dorthealyst, DKS
• EM i Tømmer- og Brugskørsel Nr. Vosborg

8. Valg af Officials og udvalg 
• Valg af præsident. Henri Hage, modtager genvalg for 1 år.
• Valg af formand. Ann Rysgaard modtager genvalg.
Sjællandske Sportskuske indstiller Peter Giersing som kandidat til posten som formand for Dansk Køre Forbund.
• Valg af næstformand. Gert Frid ønsker ikke genvalg
• Valg af sekretær. Janna Eliasen modtager valg
• Valg af kasserer. Mette Buchwald modtager genvalg
• Valg af revisor. Charlotte Slebo ønsker ikke genvalg
• Valg af revisorsuppleant
 
• Valg til Forretningsudvalg
• Valg til Køreudvalg 
• Valg til Kulturhistorisk Udvalg 
• Valg til Juniorudvalg
• Valg til Brugskørselsudvalg
• Valg til PR-udvalg
• Valg til Concours udvalg.
• Valg til Pløjeudvalg
• Valg til Tømmerkørselsudvalg
• Valg til Turudvalg
 
 
9. Eventuelt 

Kl. 15.00 Åbent møde / Ordet er frit / Kaffe 
 
Hovedbestyrelsesmødet er Dansk Køre Forbunds øverste myndighed, og her deltager formænd fra alle 12 danske køreselskaber, formænd for alle stående udvalg samt Dansk Køre Forbunds formand, præsident, kasserer og sekretær.

Det er ”kun” formændene eller en repræsentant fra hver af de 12 køreselskaber og formanden for Dansk Køre Forbund, der har stemmeret på mødet, jf. § 6 og § 7 i Vedtægter for Dansk Køre Forbund.

Formændene eller repræsentanten kan tage en bisidder med til mødet.

Alle medlemmer af Dansk Køre Forbund er velkomne til at overvære mødet.

Der kan købes frokost bestående af:
3 stk. pæne håndmadder og en ostemad for 70 kr.
Der kan ligeledes købes øl og vand. Vand 15 kr. Øl 20 kr.

Mad og drikkevarer afregnes direkte med Brenderup Forsamlingshus. Husk kontanter!

Dansk Køre Forbund er vært ved formiddags- og eftermiddagskaffe/the. 

OBS! Tilmelding til mødet skal af hensyn til bestilling af frokost ske pr. mail til sekretær Janna Eliasen Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest 12. november 2017.

 

Med venlig hilsen

Janna Eliasen
Sekretær

Se beretningerne her