Til alle køreselskaber

Køreudvalget har i samarbejde med dommer Pia Skar udarbejdet et sæt Standardpropositioner, som de enkelte køreselskaber kan benytte, når de skal udarbejde propositioner til landsstævner mv.
Hensigten fra Køreudvalget med Standardpropositionerne er, at lette udarbejdelsen af propositioner og sikre, at de lever op til FEI’s krav og kravene i de danske tillægsbestemmelser. Der er kommet et nyt dressurprogram til Young Drivers i år, det hedder 3*A HP1-2 og er et kort program, det første af slagsen som FEI har lavet. Svær klasse er delt op i 2 klasser, Svær C og Svær B, hvor der i Svær C køres dressurprogrammerne 3*C HP1,2 og 4 (de gamle programmer 9, 8B og 8C) og i Svær B køres dressurprogrammerne 3*B HP1,2 og 4. Man kan stadig lægge forskellige klasser sammen, men på resultatlisten skal det fremgå hvilken klasse, der er meldt til i. Det vil også sige, at ved en sammenlægning af f.eks. 2- og 4-spands klasser, skal det fremgå hvem, der kører 2-spand og hvem, der kører 4-spand. Dette er af hensyn til både kvalifikationer og også til udarbejdelse af Championatslister.
Standardpropositionerne vedhæftes som PDF- og word dokumenter, så det er muligt at bruge det hele/dele heraf i forhold til de stævner, der skal afholdes.
Proceduren vedr. godkendelse af propositioner til landsstævner foregår som sædvanligt, dvs de skal sendes til Køreudvalget, hvor de endeligt bliver godkendt. Man skal være opmærksom på, at propositionerne til et landsstævne skal indeholde alle de klasser, der er med i DM, da det er den eneste mulighed kuskene har for at kunne kvalificere sig.
Standardpropositionerne lægges på DKF’s hjemmeside under Konkurrencekørsel- Propositioner og invitationer, hvor de ligeledes kan hentes fra.
Er der spørgsmål til Standardpropositionerne svarer Køreudvalget meget gerne på dem.

Med venlig hilsen
Arnild
Pva Køreudvalget

pdfStandardpropositioner i pdf format.

docxStandardpropositioner word format