Propositioner for Landsstævne i SKS 2018

Slesvigske Køre Selskab afholder landsstævne i kørsel med hest og vogn
d. 25.- 27. maj 2018 på Revsø Rideskole,
Revsømarkvej 2, 6560 Sommersted.

Stævnevært Anne-Mette og Lars Jespersen Dau
Stævneleder Annelise Petersen
Stævnesekretær Nina Raun Bomberg
Teknisk delegeret (TD) Arnild Arp Hansen
Banebygger Mathias Ottendal
Banebygger assistent Henning Fogh
Steward Line Andersen
Overdommer Henning Clausen
Dommer Anette Kristiansen
Dommer Anne Faurschou
Dommer Judith Kofoed
Dommer Arnild Arp Hansen

pdfSe invitationen her.