Slesvigske Køre Selskabs arrangement om traditionel kørsel.

Temadagen om traditionel kørsel var velbesøgt og lærerig.
Baggrund for stævneformen og regelsættet blev gennemgået og vi fik svar på mange spørgsmål.
De deltagere der havde medbragt heste og vogne fik prøvet et par af øvelserne. To af kuskene havde vogne med, som de aldrig havde kørt med før, så de fik hjælp til at få det hele indstillet.
Vi siger tak for en god dag til alle de fremmødte.
Tak til Ann Rysgaard for lån af faciliteter. Tak til HC Holm for at dele ud af sin viden om traditionel kørsel.
Vi håber på at se alle deltagerne til stævnet i Møgeltønder i august.

PicPlayPost 636649183024235340