Dansk Køre Forbunds formand går af.

Jeg har taget min beslutning op til overvejelse efter formandsmødet i søndags og efter yderligere kontakt med nogle nøgle personer i DKF.
Den ubehagelige stemning som kendetegner DKF i øjeblikket vil jeg ikke arbejde i mere.Den personlige hetz forsætter med informationer om at man ikke ønsker at arbejde med ’’den formand". Det er ingen respekt for andres arbejde og derfor vælger jeg at stoppe til hovedbestyrelsesmødet den 25/11-18.
Hilsen Ann Rysgaard
Formand DKF