Dansk Køre Forbund – ny sekretær

Janna Eliasen meddeler at hun stopper som Dansk Køre Forbunds sekretær ved hovedbestyrelsesmødet søndag d. 25. november. Janna, fortæller at det ikke er noget i Dansk Køre Forbund, der gør at hun fratræder, men nye og andre opgaver i hendes tilværelse, der gør at der må træffes nogle valg.


Det haster ganske alvorligt med, at få navne på personer der vil gøre et stykke arbejde i Dansk Køre Forbund, faktisk er alle poster ledige, formand, kasserer, sekretær og forretningsudvalg, og for at de ansvarlige i medlemsforeningerne og selskaberne under Dansk Køre Forbund, kan nå at rådføre sig med sit bagland, inden de skal indstille og stemme om kandidater, haster det.