Beretninger til Hovedbestyrelsesmødet den 25. nov.

Dansk Køre Forbunds sekrtær har fået ind og videre sendt til hjemmeside de fleste beretninger der skal godkendes på Hovedbestyrelsesmødet den 25. nov. 

De er listets op på siden her, hvor man også kan læse de foregående års beretninger.

Her direkte link for beretninger for 2018: 

Formandens beretning - bliver læst op på mødet
Præsidentens beretning 
pdfBrugskørsels udvalget
pdfTraditionel kørsel udvalget
Hestevognsture i Danmark udvalget - kommer ikke
Junior/Youngdrivers udvalget - kommer ikke 
pdfKonkurrencekørsel - Køreudvalget
pdfKulturhistoriske aktiviteter udvalget
pdfPløjning - pløjeudvalget
pdfTømmerkørsels udvalget
pdfBeretningen fra "Køresporten"