Ny bestyrelse i Sjællandske Sportskuske

Sjællandske sportskuske har ved bestyrelse møde d. 6 november 2018 konstitueret så ledes:
Formand:
Ole Kristiansen
Næstformand:
Anne Faurschou
Kasser:
Kasper Petersen
Sekretær:
Helle Heebøll
Øvrige Bestyrelsesmedlem:
Henning Jacobsen
Nan Guldborg
Steen Harley Andersen
Vi glæder os til at starte op på et nyt år.
Med en masse nye spændene aktiviteter.
 
 

Venlig Hilsen 
Stald KP
v/ Kasper Petersen