Referat af møder afholdt i Køreudvalget i januar 2019

Der har været afholdt møder i Køreudvalget den 6. og 20. januar 2019. 

Læs mere under Nyt fra Køreudvalget: http://koereforbund.dk/konkurrencekorsel1-2/nyt-fra-kore-udvalget