Dagsorden til ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde den 24. februar 2019

Dansk Køre Forbunds
Hovedbestyrelsesmøde afholdes søndag den 24. februar 2019 kl. 11.00

Dagsordenen er revideret den 9. februar 2019. Der er tilføjet yderligere et punkt - punkt 4.
 

Hovedbestyrelsesmødet afholdes i: 
Brenderup Forsamlingshus 
Brenderupvej 22 
5464 Brenderup 
 
Læs dagsordenen inkl. detaljer om tilmelding her:
 
 
OBS! Tilmeldingsfrist: 17. februar 2019