Sekretær fratræder øjeblikkeligt

Dette er så det sidste fra min side som sekretær for Dansk Køre Forbund, idet jeg fratræder sekretærposten øjeblikkeligt. 

Sekretærposten har jeg jf. Hovedbestyrelsesmødet den 25. november 2018 kun varetaget midlertidigt.

 

Mit valg om at fratræde øjeblikkeligt kan begrundes i følgende:

Jeg finder det yderst kritisabelt, at medlemmer af forretningsudvalget -Anne Grethe Nørgaard og Ole Kristiansen - kan tilsidesætte Dansk Køre Forbunds vedtægter, og bl.a. tilføje punkter til dagsordenen, som det ikke var formålet at behandle på det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde, såsom

valg af flere medlemmer til Forretningsudvalget (der er ikke modtaget nogen indstillinger),

valg til Juniorudvalget og

orientering fra Køreudvalget

 

Jeg finder det respektløst, at et hovedbestyrelsesmedlem overfuser mig i forbindelse med, at jeg har udsendt materiale til underskrift fra Danske Bank.

Jeg var blot budbringer.

 

Hjemmeside og Facebook:

Jeg har siden Jørgen Konge fratrådte som webmaster fungeret som webmaster uden nogen form for oplæring/vejledning. 

Dette fortsætter jeg med indtil den 24. februar 2019, hvilket så er ensbetydende med, at jeg ikke kan/vil opdatere hverken hjemmesiden eller Facebook pr. 24. februar 2019.

 

Derudover er jeg også administrator (alene) på Facebook-siden, så hertil skal der findes en ny administrator.

 

Jeg møder op til mødet den 24. februar 2019 som tilhører og for at aflevere PC, koder til e-mails, hjemmeside m.m.

 

Med venlig hilsen

Janna Eliasen