Den nye Hovedbestyrelse

Suppleanter til Forretningsudvalg: 

Elin Juulsgaard - VKS

Henning Fogh - SKS

Kasserer: 

Lene Marie Sørensen - MKS 

Sekretær: 

Helle Heebøll- Christensen - SSK

Revisorsuppleant: 

Nyvalg Charlotte Slebo - SSK

Webmaster:

Nan Guldborg - SSK

Julie Schwartz - DKS 

Der vil herefter snarest komme et referat, samt kontakt oplysninger på ovenstående. 

Denne meddelelse er offentliggjort d. 16.3.19

Vi webmastere er under oplæring i hjemmesidens udfordringer, men kommer stærkt igen. 

Mange hilsener Nan Guldborg, webmaster