Referat af møde i køreudvalget, afholdt d. 18. marts 2019

Der har været afholdt møde i køreudvalget. 

Læs mere her: http://www.koereforbund.dk/konkurrencekorsel1-2/nyt-fra-kore-udvalget