Dansk køre Selskabs internationale CAI2* stævne og Landsstævne på Dorthealyst 2. og 3. maj

Hermed foreløbige tidsplan for Dansk Køre Selskabs CAI2* internationalt stævne og Landsstævne 

for 2. og 3. maj 2019 

Plan for dressur kørsel ved FEI 2. og 3. maj