Møde i udvalget for traditionel kørsel

Møde i Udvalget for Traditionel Kørsel

Til stede: Henri Hage, Carsten Brix, Mads Milling og Onse Pontoppidan.

Forhindret: Mette Gallehus Nielsen

Dagsorden:

Velkommen til Mads og Mette.

Information fra Carsten Brix angående Fyns Køreselskabs tema-aften i Den Fynske Landsby onsdag d. 19. feb 2020 hvor vi har koblet os på.

Planlægning af stævner: Brahetrolleborg, Gråsten/Møgeltønder og stævne på Krenkerup/Carsten Brix, kan vi bidrage med noget ?

Kulturhistorisk Udvalg versus Udvalget for Traditionel Kørsel, hvor kan vi supplere hinanden ?

Eventuelt.

Velkommen til Mads og Mette blev noget kort, vi nåede heller ikke til en forventningsafstemning, det når vi næste gang når vi alle er samlet.

Vi fik talt en masse om Brahetrolleborg, lidt om Schackenborg og en del om planer for stævne på Krenkerup og tema-aften 19. feb. 2020 i Den Fynske Landsby som Fyns Køreselskab afholder og vi fik sat ny møde-dato for tirsdag d. 12. maj 2020 kl 16.30 hos Henri Hage på Kærsgård.

Mads er så småt i gang med planer for stævnet og har helt styr på geografien med præsentation og keglebane. Mads har en aftale for overnattende heste og mennesker på Korinth Landbrugsskole hvor der også er mulighed for at samles fredag og lørdag aften til middag. Aftaler med præsentationsdommer 1 er på plads, der er ikke fast aftale med præsentationsdommer 2. Keglebanebygger er på plads.

Tema aften i forbindelse med Fyns Køreselskabs aften i Den Fynske Landsby 19. feb. 2020 er aftalt med foredrag og billeder af Henrik Køier samt et mindre traktement af kaffe og kage som betales ved tilmelding. Der er mulighed for at bestille bord og middag på Æggekagehuset et par timer før foredraget sådan at vi kan mødes der. Onse skriver invitation til arrangementet og får den OK`et med Udvalget før den skal på DKF`s hjemmeside

Carsten har kontakt med Krenkerup, der er mulighed for et stævne 19. sept, 20. sep eller 21. september 2020. Carsten arbejder videre på mulighederne.

Som hørt og opfattet tirsdag d. 14. jan 2020.01.14 Mvh Onse Pontoppidan.