Tillæg til FEI’s reglement 11. udgave

Dette tillæg omfatter de generelle dispensationer fra FEI's Reglement og andre særlige bestemmelser, der
gælder for kørestævner i Danmark, samt relevante informationer fra FEI's General Regulations (GR), der
ikke er behandlet i FEI's Reglement for Konkurrencekørsel.
Ønsker en stævneledelse at dispensere yderligere eller at tilføje andre regler, skal disse være præciseret i
stævnets propositioner.
Ved landsstævner skal alle dispensationer eller afvigelser tillige være godkendt på forhånd af Dansk Køre
Forbunds Køreudvalg.

Tillæg til FEI’s reglement 11. udgave