Person udskiftning i Dansk Køre Forbund

 

 

 

3 personer ønsker at forlade poster som de har bestridt i Dansk Køre Forbunds regi. De to første der meddelte at de ønskede at stoppe er medlemmer af køreudvalget, formanden Anette Ruhoff og Pia Skar. Og siden har Dansk Køre Forbunds sekretær Anette Holst Irming meddelt at hun ikke mere kan tilbyde at lave sekretær arbejdet, men forsætter som kasserer.

Faktisk ved jeg ikke om jeg som webmaster går ud over mine beføjelser ved at offentlig gøre det, men har tænkt at det er nemmere at få tilgivelse, end at spørge, for ud skal det mener jeg.  Min aftale med formanden er at jeg skal lægge de materialer på hjemmesiden som jeg får tilsendt og jeg har ikke fået tilsendt noget som helst om at de tre personer vil løses fra deres arrangement for de poster de har bestridt for Dansk Køre Forbund. Men jeg ved heller ikke rigtig hvem der skulle sende det, til mig, eller hvem jeg skal banke oven i hovedet fordi jeg ikke har fået noget. Faktisk er det selskaberne og foreningerne under Dansk Køre Forbund der har ansvaret, for det er dem der skal indstille ny emner til posterne.

Hvordan ved jeg det så, ved at lytte til rygter, og det kan være farlig, for ikke alle rygter er lige troværdig, eller ikke i vores sport.  Men fra normalt pålidelige personer har jeg fået at vide, at det er arbejdspresset der er blevet for stort og især de to Anette Holst Irming og Pia Skar har virket i mange år. Anette Ruhoff, har ikke været med i så mange år, og fortæller hun mig rigtig glad for arbejdet, som hun nu synes hun var kommet ind i. Men hun har fået en sygdom, ikke livstruende, men som gør at hun ikke har så meget energi mere, og den hun har, skal bruges til hendes arbejde, som jo giver brød på bordet.

I en informations tid, bør køreforbundet nok tænke på, hvordan får man sådanne informationer ud. Det er køreselskaberne og foreningerne der skal indstille nye emner til posterne som så bliver besat af hovedbestyrelsen. Men et kik på diverse hjemmeside for selskaberne og foreningerne har, kan man ikke se at der søges efter folk de kunne ønske at gøre et frivilligt arbejde. Det kan selvfølgelig skyldes at de allerede har emner i kikkerten, men det er jo også en nyhed, som medlemmerne kunne have krav på at vide, skulle man mene.  At man så ikke gør det, kan være man ikke ønsker at såre nogen, ved at nævne dem og de så alligevel ikke får jobbet. Men Dansk Køre Forbund er en politisk del af køresporten, og i politik er det ikke nødvendigvis den allerbedste kandidat der får jobbet, der skal være en rimmelig fordeling mellem medlemsselskaberne og foreningerne, så ikke alle tidlidsposter bliver besat af folk fra en forening eller selskab, det giver utryghed. Derfor skal man ikke tage det personligt at man ikke bliver valgt, det kan være helt andre synspunkter end det personlige der er afgørende for hvem der bliver valgt.