Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Køre Forbund

 

 

 

Dansk Køre Forbund afholder hovedbestyrelsesmøde lørdag den 23. november 2013, kl. 11:00 på Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby på Fyn. Alle medlemmer af køreselskaberne er velkomne. DKF betaler eftermiddagskaffe og kage, mens medlemmerne selv betaler for frokost og øl/vand. Dagsorden, beretningen fra de forskellige udvalg samt regnskab og budget vil bliver lagt på DKF’s hjemmeside.

På Hovedbestyrelsesmødet hylder vi også årets hest og årets DKF’er

Årets hest/pony er en hest/pony der på en eller anden måde har gjort sig fortjent til hæderen. Årets DKF’er er en person der har ydet en helt særlig indsats for forbundet/foreningerne i årets løb. 

 

P9223277

Sidste års "årets heste", der blev nordiske mester i pløjning (2012)og havde opnået mange andre flotte resultater med deres ejere, Niels og Tage Schelde-Petersen.