Indkaldelse til Dansk Køre Forbunds Hovedbestyrelsesmøde på Fjeldsted Skovkro.

 

 

 

Lørdag d. 23. november kl. 11:00 er Fjeldsted Skovkro vært for Dansk Køre Forbunds hovedbestyrelsesmøde. Mødet er offentlig og alle medlemmer af køreselskaber og foreninger under DKF er velkommen.  Man har dog ikke tale ret. Efter mødet er der et åbent møde, hvor alle kan sige noget og her er DKF vært for en kop kaffe og kage. Hvis man vil have frokost er det for egen regning. Se indkaldelsen her.

Formandens beretning, er jo næste altid en gennemgang af årets begivenheder, som de fleste om ikke har været med til, så i hvert fald hørt om. Noget nyt er der dog, at hun sammen med Jørgen Ahrendt-Jensen og Pia Skar var til møde hos Dansk Ride Forbund, hvor man fra Danmarks Idræts forbund fik pålæg om at revidere DKF’s vedtægter og forretningsorden, så de lever op til de krav, der er gældende for foreninger under DIF. Forretningsorden for Dansk Køre Forbund kan ses under Meddelser fra Forbundet. Hvor også der er udkast til vedtægter.

Køreudvalget, fortæller lidt om det vi alle ved, hvis vi har fulgt bare en smule med, dog nævnes det at Jacob Bendtsen er blevet godkendt som international FEI dommer kandidat. PR udvalget fortæller at samarbejdet med NetOp forsætter, så der også til DV hingstekåring i 2014 vil være en stand fra køresporten at finde.  Og at det mangler medlemmer, to styks. Som jeg forstår det handler det ikke om det store arbejde, men mere om ideer til hvad der kan gøre vores sport mere synlig. Hvis man vil vide noget om arbejdet i PR udvalget kan man spørge Gyda Andersen.

Brugskørsel udvalget skriver at NM skal forgå i Norge og de ønsker flere kuske, spørger om ideer til det. Junior udvalget vil gerne have 4 -5 juniordage, fordelt med et par stykker på Sjælland en på Fyn, hvor Susanne Bommelund har indvilget i at være kontakt person, og resten i Jylland. Vil også gerne være med til flere arrangementer for at give opvisning. Pløjeudvalget skriver at de planlægger et møde for alle pløjekuske og dommere. Man mener der mangler undervisning for nye pløjere.

Der er indkommet to forslag fra Østjysk Køre Selskab, det ene går du på at der maks kan udbetales 6000 kr. i kørsels godtgørelse, for at det er nemmere at lægge budget. Og at formandens stemmeandel bliver ændret så det svare til det mindste selskab eller forening under DKF. Og så ser det ud som ældre byrden også rammer køresporten, i hvert fald foreslår forretningsudvalget at tilskud til kuske over 70 år sløjfes, fordi man mener der kommer mange de næste år.

Se alle beretninger og love og andre papir der er udsendt i forbindelse med hovedbestyrelsesmødet her.