SSK - private Driving på søndag d. 23

Sjællandske Sportskuske afholder Private Driving i Dyrehaven den 23. marts 2014.

Private Driving er en uformel køretur med vores smukke heste og vogne hvor ekvipagerne ikke bliver bedømt, men man forventes at holde en hvis standard. Alle typer vogne er dog velkomne, hvis bare det er pænt og rent. Der vil være indlagte stop og en frokostpause. Frokosten står de enkelte ekvipager selv for.
Vi mødes på P-pladsen overfor Galopbanens hovedindgang på Klampenborgvej. Kl. 10.45 starter turen.

 

P4013649

Fra sidste år

 

På turen er indlagt serværdigheder, hvor SSK er vært for lidt for kuskene og deres passager. Det er helt sikkert at når man søndag aften læser om turen, vil man ærge sig over ikke at være med og se de påfund SSK har fået aftale med. Dyrehaven som jo er en smuk, en næsten parkligende skov med meget gamle traditioner.Der vil være frokoststop ved Erimitagen, det vil være et rigtig godt sted at se de 10 ekviapger som har tilmeldt sig, et bud er at de er der mellem 12:30 og 13:00, og så tager det vel lidt tid inden de får spidst og snakket færdig. Turen er planlagt til at de er tilbage på p-pladsen ved Galopbanen ca. kl. 15. Hvis en enkelt kusk, synes det kunne være fedt at deltager, kan man se mere på SSK's hjemmeside, der er lukket for tilmelding, men da der ikke er mere arbejde ved en enkelt eller to mere, kunne man måske snakke sig til en plads.

Link til Sjællandske Sportskuskes hjemmeside

 

 

P4013665

Fra sidste år. 

 

P4013668

 

 

Nå - ja der er jo også andre hestevogne på en god dag i Dyrehaven.