Traditionel kørsel

 

Andershoegh

 

 

Heste har været spændt for vogne i mange århundreder. Ikke kun i forbindelse med arbejde i landbrug, handel, militær og passagertransport, men også som ren og skær fornøjelse.

Adel og borgerskab brugte ekvipagerne til at præsentere sig i gaderne i de store byer, hvor de kunne se andre præsentable ekvipager og samtidig selv blive set.

 

Man kan kalde dem sportskuske, der udmærkede sig ved udflugter for deres venner med hurtige vogne. Enhver landmand med respekt for sig selv, var stolt af sine heste, når han kom kørende til kirke om søndagen.

 

Som så mange andre ting her i verden, er også det at køre med hest og vogn inde i en konstant udvikling. Når man idag bruger nye materialer og teknologi, går meget tabt i skønhed og elegance.
For at opnå et harmonisk samlet billede, er det ikke nok til at genskabe en historisk ekvipage med sans for detaljer og forståelse, da kusk, grooms og passagerer også skal passe til vognens stil.  Heste og seletøj skal ligeledes passe til vogntypen.
 
Konkurrenceformen Concours de Tradition har altså sin udspringelse i den gamle kørekultur. Det vigtige ved Concours de Tradition er udover at bevare de gamle køretraditioner og interessen for gamle hestevogne, at vi konkurrerer på en venskabelig måde, så der også er plads til at nyde det og have det godt i hinandens selskab. For at konkurrencen kan afvikles så sportsligt fair som muligt, er der selvfølgelig opstillet et reglement og udpeget nogle dommere, som er kvalificeret til at afvikle konkurrencen.
 
 
Concours de Tradition består af 3 discipliner. Den første er præsentation, hvor ekvipagen bliver bedømt af en eller flere dommere. Anden disciplin er ruten som køres på tid alt efter hvilken vogntype og forspænding man har. Den tredie disciplin er forhindringskørsel, som svarer meget godt til de baner man kører ved almindelige stævner, hvor der dog er taget hensyn til at der kan deltage lange vogne. 
 
Formålet med afholdelse af Concours de Tradition, er at øge interessen for den gamle kørekultur og de gamle vogne.

 

 

2nokere