Reglementer m.v.

Regler ved stævner for Traditionel Kørsel.

Formålet med Traditionel Kørsel er at bevare den klassiske kørestil med originale vogne og vogntyper.
Der lægges vægt på ekvipagens helhed, kuskens kørestil og håndtering af hestene. Sikkerhed samt hestenes tilstand indgår tillige i bedømmelsen.

Traditionel Kørsel som stævneform består af 2-3 discipliner;
A: Præsentation
B: Rute
C: Keglekørsel (valgfri for stævneledelsen).
Keglekørslen svarer til de baner, man kører ved almindelige stævner, dog skal der være gjort plads til deltagelse af lange og store vogne. Det skal fremgå af stævnets proportioner om keglekørsel er medtaget i det aktuelle stævne, og/eller om den er valgfri for kuskene. Vælger en kusk ikke at deltage, hvor keglekørsel er medtaget i proportionerne, bliver ekvipagen tildelt strafpoint og dette afspejles i slutresultatet for ekvipagen.

Forudsætninger

Kusken skal være minimum 12 år for ponyklasser og 16 år for hesteklasser.
Kuske mellem 12 og 16 år, skal have en voksen med på vognen, og må være iført sikkerhedshjelm og sikkerhedsvest, uden at dette trækker ned ved pointgivningen.
Kusken skal kunne gennemføre kørslen på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, samt kunne konkurrencens regler og færdselsreglerne.
Af hensyn til ansvarsforsikring for kusken og ekvipagen, skal kusken være meldt i DKF-køreklub eller –forening, så en eventuel skade på tredjepart dækkes.
Hestene skal være over 4 år, passende skoet, her tages højde for at nogle heste eller ponyer går med forsko eller nogle kommer med boots. Hestene skal være chippet og skal have gyldigt hestepas samt vaccinationer.
Stævnearrangøren påtager sig intet ansvar for tyveri, ulykker, skader eller sygdom, der
måtte opstå.

Dommere

Dommerkomiteen kan bestå af en eller flere dommere. Det er til hver en tid overdommerens vurdering om der kan fraviges fra regelsættet.
Overdommeren har ret til at udelukke ekvipager for:
- Uforsvarlig kørsel
- Kuske med dårlig adfærd (horsemanship) mod heste eller
- stressede eller heste med dårlig opførsel
- Vogn, sele eller andet udstyr, som er i uforsvarlig stand eller som ikke er korrekt tilpasset hesten.
- Skadede heste.

Vogne

Originale traditionelle gamle vogne fra før 1945 og samme gamle vogne fra før 1945
restaureret i korrekt stil og med korrekte materialer, kan maksimalt opnå 20 point, som tæller tredobbelt (koefficient 3). Ved nyere vogne og nybyggede kopi-vogne gives max. 12 point som kun tæller én gang (koeffeicient 1).
Det er tilladt at have monteret skivebremser på både gamle og nye vogne, og der bliver ikke givet strafpoint for dette.
Der skal være vognlygter på vognen.
Hvis arrangøren udleverer vognnumre, skal disse være monteret synligt.
En kusk, der er i ond tro (løgnagtigt) giver forkerte oplysninger om sin vogn, vil blive udelukket.

Seletøj

Seletøjet skal være korrekt tilpasset hesten, og bliver bedømt for korrekthed i relation til helhedsindtrykket for ekvipagen. Det skal naturligvis være i forsvarlig stand.

Kusk og grooms

Den komplette ekvipage bedømmes, og hverken kusk, passagerer eller grooms må skiftes ud mellem de forskellige discipliner uden tilladelse fra dommeren. Enhver ændring / udskiftning medfører 20 strafpoint - dog medfører det udelukkelse, hvis der skiftes kusk uden dommers tilladelse.
Der skal minimum være én groom til 1-spænder og 2-spand samt 2 grooms til 4-spand. Andre forspændinger er særdeles velkomne, og for mere end 2 heste, skal der være 2 eller flere grooms
Kusk, passagerer og grooms skal have det samme tøj på under hele konkurrencen, med undtagelse af regnvejr, hvor dommeren kan give tilladelse til at bære regntøj.
Medhjælpere skal være klædt som enten grooms eller passagerer i tidstypisk tøj.
Pisken skal være tilpasset hesteholdet (længde på pisk og snert) og skal være holdt i hånden i
alle discipliner. Er pisken ikke holdt i hånden, eller ikke tilpasset hesteholdet, vil det medføre
10 strafpoint.
Udeblivelse skal være aftalt med overdommeren. Enhver ekstern assistance under hele kørestævnet medfører strafpoint eller udelukkelse. Hjælp og/eller nedstigning fra vognen af groom(s) under de 5-7 præcisionstests og på keglebanen giver strafpoint.

Disciplin A: Præsentation

Ekvipagen bedømmes, mens den holder stille.
Hvis der er flere dommere, køres der frem for hver dommer på forskellige steder. Kusken hilser korrekt på dommeren ved hver dommerpost.
Det totale antal point divideres med antal dommere.
Hvis man ankommer for sent til præsentation, får man 5 strafpoint.
Enhver form for strygeklapper, gamacher og bandager giver 10 strafpoint.
Det er det harmoniske, tidstypiske indtryk af ekvipagen samt kørestilen, som bliver bedømt - ikke hvor dyrt det udstyr, der præsenteres, måtte være.
Et eksempel er, at et spand Belgiere for en stor stivvogn har samme forudsætninger for point, som et 4-spand varmblodsheste for en Coach.

Helhedsindtryk: er det generelle indtryk af ekvipagen, før der bliver gået i detaljer:
Hvordan passer hestene til vognen?
Hvordan passer bevægelsen ved ankomsten af ekvipagen?
Hvordan passer farver/stil mellem vogn og kusk, grooms og passagerer?
Heste: man ser på udseende, udstråling, harmoni, soignering, renhed og skoning.
Seletøj: der bliver set på det originale i type, stand, renhed og sikkerhed samt, hvordan selen passer til hestene og vognen,
Vogn: man ser herunder på stand, renhed, malerarbejde, polstring, balance og tilbehør såsom lygter, pisk m.m., samt om det er en original model,
Kusk, grooms og passagerer: man ser på kuskens holdning og fremtoning, hvordan kusken holder pisk og liner, harmoni og stil i påklædning, herunder detaljer og renhed ved hat, sko, handsker og køreforklæde.
Hver af disse 5 punkter kan give maksimum 20 point, på nær punktet Vogn, hvor man kan få 20 point, hvis man kører i en vogn fra før 1945 og maksimum 12 point, hvis man kører i en vogn fra efter 1945.


Pointberegning

Der arbejdes med forskellige koefficienter, som betyder at vognens point ganges med 3, heste og seletøjs point ganges med 2. Helhedsindtryk og kusk, groom og passagerer står alene. Der gives lige point fra 2 - 20 med 2 som det dårligste og 20 som det bedste (se tabel nedenfor)
Hver af de 5 kategorier kan give maksimum 20 point og har tilknyttet en koefficient fra 1 til 3. Det betyder, at de tildelte point ganges med kategoriens koefficient (se tabel nedenfor). Man kan altså maksimalt opnå 180 point ved præsentationen.

pointskala

Der kan endvidere modregnes strafpoint for:
Bandager, gamacher, strygeklapper på hest: 10 strafpoint. Bærer hesten boots, giver det dog ingen strafpoint.
Der kan endvidere modregnes samlet op til 10 strafpoint for følgende:
- For sen ankomst til præsentation: 5 strafpoint
- Afspærring/port, der væltes (alle tre discipliner): 5 strafpoint – dog max 10 strafpoint.
- Ingen tilpasset pisk / pisk fastgjort / pisk ikke holdt i hånd (alle tre discipliner): 5 strafpoint – dog max 10 strafpoint.

Disciplin B: Ruten

Her bliver kuskens evner til at gennemkøre en rute - på sikker og præcis vis - testet, under almindelige forhold, som kan være på offentlig vej i normal trafik.
Ruten skal være tydeligt markeret med pile og kilometermærker, ligesom arrangørerne sørger for, at kusken får udleveret et kort og en rutebeskrivelse.
Hvis der køres på offentlig vej, skal færdselsreglerne selvfølgelig overholdes.
Ruten kan variere mellem 12 og 17 kilometer. Rutens længde oplyses fra stævneledelsen i proportionerne og er en fælles opgave for hele ekvipagen, det vil sige at kusken må modtage hjælp fra groom(s) og/eller passagerer på sin egen vogn. Dog må der ikke ydes hjælp til kusken under de 5-7 præcisionstests fra ekvipagen undtaget de tests som er beregnet som samarbejde på ekvipagen, eksempel vis bolde i en spand hvor Samarbejde mellem groom og kusk er vigtigt.
Der kan være et hvil indlagt i ruten. Hvilets varighed fratrækkes ved beregning af tidsforbrug for gennemført rute. Tidsforbruget til de 5-7 præcisionstest indgår i den samlede køretid.

Hastighederne på ruten er som følger;
9 km/t for små ponyer op til 132 cm og tunge heste
11 km/t for ponyer over 132 cm
13 km/t for heste
11 km/t for tunge vogne som f.eks. Coach typer

Arrangørerne kan nedsætte hastighederne, hvis enten terræn eller vejrforhold taler for det.
Ruten skal gennemkøres med en difference på + eller - et minut. Hvert sekund over eller under giver 0,2 strafpoint.

Under gennemkørslen af ruten skal ekvipagen gennemføre 5-7 små præcisionsprøver, som også giver point, og hvor kuskens færdigheder bliver testet på forskellig vis.
Prøverne kan eksempelvis være;
- Rykning
- Et minuts stilstand, uden at kusken bruger bremsen
- Kørsel med 1 hånd
Prøverne vil være indlagt i ruten. Den sidste prøve skal være placeret mindst 300 meter inden mål. Kusken skal medregne tiden, sådan at man tager højde for prøverne og/eller for eventuel ventetid før start på den enkelte prøve.

Ekvipagen må ikke stoppe de sidste 300 meter inden mål. Overtrædelse giver 5 strafpoint.
Ekvipager som ikke deltager i en eller flere prøver tildeles 10 strafpoint for hver udeladt prøve.
Hvis man gennemkører en prøve, eller porte i forhindringskørslen, før konkurrencen starter, bliver man tildelt 10 strafpoint. Kusken må ikke modtage hjælp fra groom, passagerer eller tilskuere under de 5-7 præcisionstest (med undtagelser som angivet i den enkelte test, sker det alligevel, tildeles ekvipagen 10 strafpoint.
Det er ikke tilladt at bruge bremserne i prøverne, hvor anvendelse medfører 10 strafpoint.
Prøverne skal gennemkøres direkte og i en ’flydende’ bevægelse (pånær rykning). Det gælder således f.eks. énhåndsvolte i en cirkel - og drikkeglasset i lige linie fra A til B. Er pisken ikke holdt i højre hånd, medfører det 10 strafpoint.

Disciplin C: Keglekørsel – valgfri fra stævneledelsen og kan være valgfri for ekvipagerne hvis dette er oplyst i proportionerne.
Forhindringskørsel tester kuskens evner og hestenes lydighed og smidighed på en given bane.

Banen
Forhindringskørslen skal helst foregå på en rimelig jævn bane, ca. 6000 - 8000 kvadratmeter.
Underlaget bør være græs eller grus.

Hastigheden er
180 meter pr. minut for tunge heste, tandem og 4-spand (alle andre kører på 200 meter pr. minut) … eller anden hastighed, hvis det er aftalt med stævneledelsen.

Hvis man har bremser på vognen, må de ikke anvendes i denne disciplin. Overtrædelse medfører 10 strafpoint.
Maksimumtiden er det dobbelte af idealtiden. Overtrædelse medfører tildeling af 10 strafpoint.

Forhindringer
Maksimum 20 porte eller forhindringer (eks. bro) og mindst 12 meter mellem hver port i zig-zag.

Portbredden er som følger:
2-hjulede vogne sporvidde + 30 cm
For de 4-hjulede vogne afhænger portbredden af sporvidden på baghjulene og af afstanden mellem for og baghjul:

Afstand mellem for- og baghjul:
Mindre end 40 cm => portbredde = Sporvidde + 30 cm
Fra 40 - 59 cm => portbredde = Sporvidde + 35 cm
Fra 60 - 89 cm => portbredde = Sporvidde + 40 cm
Fra 90 cm => portbredde = Sporvidde + 45 cm
Tre- eller 5-spand Portbredde 230 cm
Tre- eller 5-spand tunge heste Portbredde 250 cm

Strafpoint

Hvis kusken går bane indenfor en time inden forhindringskørslen, skal kusken være klædt på som til konkurrencen (incl. hat, handsker og køretæppe/-forklæde). Overtrædelse medfører 5 strafpoint.
Ved start på banen skal kusken hilse på dommeren inden start.
Overskridelse af idealtiden er 0,2 strafpoint pr. sekund.
Hvis man ikke gennemkører start giver det 10 strafpoint, og man skal starte påny.
Hver bold der falder ned giver 5 strafpoint. Dog maksimum 5 strafpoint pr. port.
Portene skal gennemkøres i numerisk rækkefølge, og må kun gennemkøres én gang. Overtrædelse giver 5 strafpoint.
Hvis man glemmer en port, kan man køre tilbage og tage porten, før man tager næste port, uden at det giver strafpoint, hvis man allerede har taget den næste port, giver det 10 strafpoint.
Hvis man vælter en port, giver det 5 strafpoint, hvad enten man har kørt den eller ej. Er det en port, der endnu ikke er kørt, stoppes tiden indtil porten er genopbygget.
Hvis kusken glemmer at køre igennem mål efter sidste port, giver det 10 strafpoint.
Så længe kusken ikke er kørt gennem mål eller ikke har forladt banen, bliver tiden ved med at tælle op.
Refusering ved en port straffes ikke.
Al hjælp fra groom(s), passagerer eller publikum medfører 10 strafpoint.
Kusken hilser af mod dommeren før udkørsel.

Præmieoverrækkelse og afslutning: alle ekvipager møder frem og liner op efter instruktion fra stævneledelsen, gerne fra overdommeren. Det er obligatorisk at deltage i præmieoverrækkelsen (sløjfer), undtagen når overdommeren - grundet ekstraordinære omstændigheder - har accepteret udeblivelse.
Udeblivelse skal være aftalt med overdommeren.

Eventuelle klager: alle klager stiles til stævneledelsen, dvs. arrangende køreforening, og vil blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde eller under stævneledelsens evaluering af stævnet.

  

pdfTraditionel Kørsel - reglement 2018

pdfEtape tider. 

pdfPræsentationsskema

docTilmeldingsblanket

jpgskema rute

pdfPrøver 

 

 

 

 

  Private Driving 2   Private Driving
     

 

Til Hubertusjagt i Jægersborg Dyrehave nord for København